Izaberite jezik englishserbian

top-banner

Četvrtak, 21. Februar 2019

Partneri u projektu

komora-zaglavlje

Privredna komora industrije i poljoprivrede Timiš, promoter uspešnih preduzeća

     Povoljan i privilegovan geografski položaj u zapadnoj Rumuniji, značajan ekonomski potencijal i dinamično ekonomsko okruženje, atraktivan potencijal investicija, rastuća infrastruktura, visoko kvalifikovana radna snaga, međunarodni način života, multikulturalnost i kosmopolitizam, efikasano i dinamičano javno-privatno partenerstvo - su samo neke od prednosti koje čine Temišvar i Županiju Timiš dobarim izborom za uspešno poslovanje. To je trajan ugled, koji je konsolidovan i ojačan pametnim i konkurentnim ekonomskim razvojem.

     U poslednjih  23 godine nastavka poslovne aktivnosti, Privredna komora industrije i poljoprivrede Timiš je doprinela  ovakvoj reputaciji Županije Timiš.

     Osnovana je 1850. godine odlukom cara Franca Jozefa i inicijativom  trgovaca, koji su bili aktivni u tim vremenima i održali je  sve do 1949. godine, kada je komunistička vlast obustavila aktivnost teritorijalnih privrednih komora u Rumuniji. Privredna komora industrije i poljoprivrede Timiš, je prva rumunska komora koja je nastavila sa radom u martu 1990.

     Ispunjavajući svoju misiju kao vođe poslovanja, Privredna komora Timiš predstavlja i podržava interese svojih članova , poslovnu zajednicu  Timiša, zapadnog regiona, istorijskog Banata i Euroregiona DKMT (Dunav - Kriš - Moriš- Tisa) u okviru uspostavljenih organizacija i inicijativa realizovanih na njen predlog .

     Privredna komora industrije i poljuprivrede Timiš promoviše i olakšava saradnju između preduzeća i institucija lokalne, regionalne i nacionalne samouprave, za razvoj inovacija, prenos tehnologija i povećanje konkurentnosti poslovanja, pružajući prilagođene usluge kroz formirane entitete: Regionalni biznis centar, Regionalni centar za promociju i zaštitu industrijske svojine, Regionalni centar za standardizaciju, Tehnološki informativni centar - COMPETECH, Centar za promociju i sertifikaciju klastera, Centar za održivi razvoj istorijskog Banata, Centar za posredovanje sporova.

     Kroz strukture svojih članova koji nose preko 60% prometa Županije Temišvar, Privredna komora Timiš dokazuje da je jak poslovni partner, prepoznat partner  za dijalog  sa onima koji odlučuju.

     U korist njenih članova Privredna komora Timiš pokreće jedan veliki i složen informacijoni  program i obuke za preduzeća, o evropskom finansiranju i evropskim regulativama, u različitim sektorima. Takođe, Privredna komora Timiš podržava preduzeća u procesu donošenja odluka u EU prosleđivanjem komentara, stavova i zapažanja preko evropskih političara, organizovanjem panela poslovnog konsaltinga u oblastima od interesa. 

 

     Kroz brojne evropske projekate  u kojima učestvuje, kao koordinator ili partner Privredna komora Timiš nudi preduzećima besplatne poslove, širok i raznovrstan asortiman usluga koje pokrivaju sve aspekte razvoja biznisa, u zakonodavnom i socijalno ekonomskom kontekstu koji se neprekidno menja, informacione i poslovne mogućnosti, umrežavanje, savetovanje, pristup finansiranju, obuke, logističke resurse, promovisanje, organizovanje ekonomskih događaja, itd.

 

     Zato je članstvo Privredne komore Timiš  najbolja vizit-karta u odnosu sa rumunskim i inostranim partnerima, dajući im dodatno samopouzdanje .

 

 

 

      Projekat ima kao cilj ponovno pokretanje regionalnih brendova, podizane svesti i podsticanje potrošnje proizvoda pod brendom "Made in Banat” sa povećanjem konkurentnosti malih i srednjih preduzeća koja imaju proizvode specifične za region.

 

     Pojačanje kapaciteta promovisanja, inovacije i prodaje regionalnih proizvoda, kao i povećanje kvaliteta proizvoda, promovisanjem rasta malih i srednjih preduzeća u rumunsko-srpskoj graničnoj oblasti, podsticanje prekogranične saradnje i ravnomernog razvoja područja - su specifični ciljevi projekta.

 

          Tradicija, talenat, upornost, tvrdoglavost da se počne ispočetka i moć da se transformiše u poznato poslovno  ime, su osobine uspešnog poslovanja. Tokom ovog projekata, kompanijama iz rumunsko-srpske granične oblasti kojima će biti dodeljen brend "Made in Banat" će dati istorijskom Banatu i  ekonomski identitet .

 

     Projekat "Made in Banat" predstavlja novu prekretnicu u pojačanju odnosa srpsko - rumunske saradnje u svim njenim dimenzijama.

 

     Zato, želim da se zahvalim našim partnerima  u projektu – ADETIM-u i regionalnim privrednim komorama u Pančevu, Zrenjaninu i Kikindi, na učešću u ovom projektu. Ovo partnerstvo pokazuje još jednom da je Banat  model prekogranične saradnje i evropske integracije.

 

     Takođe, bih zaželeo celom timu projekta: uspeh, radni elan  i veru u budućnost !

 

                                                 

 

Georgică CORNU

 

Predsednik PKIPTimiš
http://www.cciat.ro/

 

 

Savet Županije Timiš, Agencija za socijalno-ekonomski razvoj Timiš – ADETIM

 

     Agencija za socijalno-ekonomski razvoj Timiš (ADETIM) je ponosna na partnerstvo   u projektu "Made in Banat", čiji je opšti cilj poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Rumuniji i Srbiji, koje proizvode regionalno specifične proizvode.

 

 Preko 18 godina iskustva u iniciranju, sprovođenju i upravljanju projektima lokalnog ekonomskog razvoja, izvršene usluge, rezultati u pružanju pomoći MSP sektora i stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnoj upravi, su vizit-karta i odlika nadležnosti zaposlenih ADETIM-a.

 

     ADETIM jeste javna ustanova pod Savetom Županije Timiš. Agencija je jedan od glavnih organizacionih instrumenata kojih je Savet Županije Timiš stvorio za privredni razvoj okruga i predstavlja sponu između lokalne samouprave i privatnog sektora, centra za promovisanje najboljih politika, metoda i prakse ekonomskog razvoja, specijalizovana za okružni ekonomski razvoj.

 

     ADETIM-ovo iskustvo u sprovođenju projekata ekonomskog razvoja, je garancija uspeha ovog projekta.

 

     ADETIM jeste javna ustanova specijalizovana za lokalni ekonomski razvoj, sa nadležnosću i odgovornošću u pružanju podrške društveno-ekonomskom razvoju Timiša, za identifikovnje problema koji ometaju ekonomski razvoj okruga Timiš, pronalaženje odgovarajućih rešenja, iniciranje i sprovođenje projekata za rešenje ovih problema.

 

     ADETIM je akumulirala bogato iskustvo u Programu prekogranične saradnje, kroz projekte koje je preduzela u ime Saveta Županije Timiš ili drugih državnih institucija:

 

- rehabilitacija okružnog puta Dj 592 Buzias - Nova Pazova, Km 25+000-54+200, L = 29.2km;

 

- rehabilitacija okružnog puta DJ 682 , Arad – Periam - Saravale - Sannicolau Mare, km 129+200-153+200, L=24,0 km;

 

- obilaznica grada Buzias L=4,3 km;

 

- studija izvodljivosti za unapređenje pristupnog puta Cruceni - PFT Tomići IACS;

 

- modernizacija okružnog puta DJ 592D između Lugoj - Racovita - Bacova , 1+900 km 33 +700; L=31.8 km

 

     Trenutno ADETIM je uključen kao koordinirajući partner u sledećim projekata:

 

-    integrisana mreža CBC RO-SE na granici uspostavljanjem / pojačanjem okružnih agencija i promovisanjem ekonomskog razvoja;

 

- kapitalizacija lokalnog, okružnog, prekograničnog turističkog potencijala, - Temišvar, kapija na području rumunsko - srpskog Dunava;

 

- euro-regionalna saradnja na pojačanju kapaciteta za primenu regenerativne i ušteđene energije - ILET-SAVE Inicijativa za kontrolu potrošnje energije;

 

- studija izvodljivosti "Regionalni centar intermodalnog transporta robe Temišvar”.

 

     ADETIM takođe ima važnu ulogu u upravljanju Tehnološkog i industrijskog parka Temišvar koji podržava razvoj MSP-ova u sledećim sektorima: softvera, IT, komunikacije, elektronika i elektrotehnika, automobilske industrije, drugih industrija koje koriste čiste tehnologije , proizvodne aktivnosti koje koriste tehnologiju malo zagađujuću tehnologiju, logistiku.

 

Sergiu BĂLAŞA

 

Direktor ADETIM

 

 

Regionalna privredna komora Pančevo

 

     Regionalna Privredna Komora Pančevo čiji su članovi firme, preduzetnici i svi oni koji imaju  ekonomske aktivnosti na teritoriji Južnobanatskog okruga, ima preko 35 godina iskustva u pružanju kvalitetnih usluga svojim članicama i to: organizovanje prezentacija kompanija i promocije proizvoda, učešća na nacionalnim i međunarodnim sajmovima i izložbama,  organizacija  poslovnih sastanaka, konferencija i tematskih radionica, izrada informacija i pružanje   poslovnog konsaltinga .

 

     U proteklom periodu RPK Pančevo je sarađivala i istovremeno poboljšala kvalitet ove saradnje sa svim većim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu koji doprinose poboljšanju kvaliteta života i povećanju  konkurentnosti preduzeća u regionu.

 

     U proteklih 10 godina, privredne komore istorijskog Banata su zajedno učestvovale u uspešnoj realizaciji nekoliko evropskih projekata usmerenih na unapređenje prekogranične saradnje u raznim oblastima aktiviteta.

 

     Učešće RPK Pančeva u "Made in Banat " znači nastavak duge i tradicionalne saradnje između banatskih privrednih komora.

 

      Regionalna privredna komora Pančevo je realizovala, kao vodeći partner, dva projekta koje finansira IPA Program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija "Prekogranična inicijativa za istraživanje, razvoj i saradnja između obrazovnih, ekonomskih i naučnih institucija iz istorijskog Banata, kao doprinos unapređenju konkurentnosti i regionalnom identitetu u skladu sa EU standardima" i " Podrška MSP-ova - motor regionalnog razvoja " .

 

     Zato, mi verujemo da je ovo iskustvo odlična osnova za realizaciju projekata.

 

     Integracija Srbije u Evropsku Uniju i ekonomska promena privrednih subjekata, koja treba da se uskladi, sa fokusom na pametan i održiv ekonomski razvoj, zahteva dinamički i neposredni pristup procesu integracije.

 

     Kao odgovor na zahteve tržišta EU projekat "Made in Banat" će pomoći podizanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji i Rumuniji, putem razvoja i promovisanja specifičnih regionalnih proizvoda .

 

 

 

            Dragan BOSILJ

 

            Predsednik RPK Pančevo

 

  

 

Regionalna privredna komor Zrenjanin

 

     Regionalna privredna komora Zrenjanin ima važnu ulogu u Srednjem Banatu. Sa svojim tridesetosmogodišnjim iskustvom i  sa 20 uspešno realizovanih projekata, dobar je garant za uspešnu realizaciju  projekata " Made in Banat ".

 

     Regionalna privredna komora  Zrenjanin je razvila nekoliko projekata u partnerstvu sa privrednim komorama u istorijskom Banatu, koji su imali pozitivan uticaj na prekogranične oblasti i pomogli  pojačanju saradnje između dve zemlje.

 

Milan RADOVANOVIĆ

 

Predsednik RPK Zrenjanin 

 

Regionalna Privredna Komora Kikinda

 

     Regionalna privredna komora Kikinda je ponosna na partnerstvo u projektu "Made in Banat", čiji je krajnji cilj  povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Rumuniji i Srbiji koja imaju proizvode specifične za region.

 

     Imamo više od decenije iskustva u implementaciji evropskih projekata u oblasti ženskog preduzetništva i preduzetničkog obrazovanja (Akademija ženskog preduzetništva, projekat 03SER01/06/012 finansiran kroz Evropske agencije za rekonstrukciju, u periodu od oktobra 2005 do novembra 2006.), Turizam (Kikinda Mamut, finansiran kroz Evropske Agencije za Rekonstrukciju, novembar 2005 - novembar 2006), povećanje svesti o značaju članstva, razvoju i promociju MSP-ova u EU, povećanje  konkurentnosti u graničnoj oblasti Srbija - Rumunija, i drugih područja.

 

     Osim toga, RPK Kikindia je realizovala više od 12 projekata u partnerstvu sa RPK Zrenjanin, Pančevo i kao vodeći partner Komore Timiš . Evo nekih od njih:

 

     - “Evro-Regionalno partnerstvo za konkurentnost" (RO 2004/016-943.01.01.02, finansiran kroz CBC Rumunija-Srbija 2004, tokom decembra 2006 - novembar 2007 )

 

     - "Održivi razvoj prekograničnog istorijskog Banata" (RO 2006/018-448.01.02.06, finansiran kroz CBC Rumunija- Srbija 2006, septembar 2008 - septembar 2009 )

 

     - "Regionalni centar za održivi razvoj Banata" (RO 2006/018-448.01.01.11, finansiran kroz CBC Rumunija-Srbija 2006 , septembar 2008 - novembar 2009 )

 

     Uspeh koji su ovi projekti uživali u poslovnoj zajednici je garancija boljeg sprovođenja projekta "Made in Banat".

 

     Takođe, možemo reći da je Komora Timiš naš najbolji partner za izvršavanje projekata finansiranih u okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija i biće nam  zadovoljstvo da ponovo radimo sa kolegama iz Temišvara na realizaciji  ovog  projekta.

 

Tibor ŠEBEK

 

Predsednik RPK Kikinda

komora-footer

 

Newsletter

Baneri

msp pokretač razvoja regionalogo banat    Made in banat