Izaberite jezik englishserbian

top-banner

Četvrtak, 21. Februar 2019

O projektu

komora-zaglavlje

Privredna Komora, industrije i poljoprivrede Timiš, kao vodeći partner projekta, u partenerstvu sa Savetom Županije Timiš – Agencija za Socijalno-Ekonomski razvoj Timiš (ADETIM), Regionalnom privrednom komorom Pančevo, Regionalnom privrednom komorom Zrenjanin i Regionalnom privrednom komorom Kikinda  realizuje Projekat "Made in Banata" u periodu od 18 meseci, počevši od novembra meseca 2013.godine. Projekat se finansira u okviru IPA Program Prekogranične saradnje Rumunija-Srbija,

Prioritet: Ekonomski i socijalni razvoj,

Cilj : Promovisanje razvoja MSP.

Projekat zadovoljava opšti cilj IPA Program Prekogranične Saradnje Rumunija - Srbija, prateći povećanje sveukupne konkurentnosti privrede u prekograničnoj oblasti. Projekat pronalazi rešenja za uočene zajedničke probleme  u pograničnoj oblasti, počevši od nedostatka konkurentnosti.

Zajedničke aktivnosti projekta imaju za cilj da unaprede konkurentnost u pograničnoj oblasti, organizovanjem radionica sa temama kao što su efikasnija proizvodnja, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje menadžmentom, upravljanje sistemima kvaliteta, inovacijama, savremenim tehnologijama i ekološkim proizvodima, kao i razmenom dobrih primera iz prakse. Takođe biće stvorene zajedničke baze podataka sa kojima će biti stvorena prekogranična mreža, čiji je cilj podržavanje preduzeća, poboljšanje prekograničnog marketinga regionalnih proizvoda pod zajedničkim brendom "Made in Banat". Partnerske aktivnosti će imati kao krajnji ishod, razvoj malih i srednjih preduzeća u prekograničnom regionu i povećanje kvaliteta života u zajednicama širom granice unapređenjem proizvoda u viši nivo kvaliteta.

Opšti cilj projekta je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća koja proizvode specifične proizvode u pograničnom regionu Rumunije i Srbije. Projekat želi da smanji raskorak između ova dva regiona sa obe strane granice Rumunije i Srbije, a da na taj način MSP iz ovih oblasti dobiju veći tržišni prostor za regionalne specifične proizvode.

 

     Specifični ciljevi su:

     1. Povećanje kapaciteta promovisanjem inovacija, prodaja regionalnih proizvoda i povećanje kvaliteta proizvoda MSP-a u pograničnom području; MSP-ovi se smatraju motorima ekonomskog razvoja, jer oni predstavljaju 80% od globalnog ekonomskog rasta. U poslednjih nekoliko godina, tržišni uslovi su se promenili i mala i srednja preduzeća se suočavaju sa novim izazovima vezanim za troškove, kvalitet, plasman, fleksibilnost i razvoj ljudskih resursa.

     Projekat ima kao cilj da pruža informacije koje se odnose na inovacije, promociju i prodaju regionalnih kvalitetnih proizvoda, uz podršku radionica organizovanih u okviru web strane projekta, na  kojima će učestvovati kompanije iz Rumunije i Srbije. Firme će biti u mogućnosti da dobiju informacije o različitim temama: ljudski resursi, upravljanje organizacije, efikasnost proizvodnje, sistemi kvaliteta, tehnologije zaštite životne sredine, upravljanje otpada, inovacije, najbolje primeri iz prakse za pristup evropskih fondovima .

     2. Promovisanje ekonomskog rasta između MSP-ova u pograničnom regionu i lansiranje regionalnih proizvoda pod brendom "Made in Banat”.

Ekonomisti su ukazali  na snažnu vezu između konkurentnosti i brendova, imena, simbola, logoa i dizajna. Granični region ima reputaciju kao dobavljač kvalitetnih proizvoda. Potrebe potrošača bi se promenile, dovelo bi do toga da se  proizvode regionalni proizvodi. Projekat ima kao cilj, da stvori brend " Made in Banat " koji će biti primenjen na svim specifičnim regionalnim proizvodima u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu i ukupne konkurentnosti regiona .

     3. Stimulisanje prekogranične saradnje i ravnomernog razvoja.

U graničnoj oblasti ekonomski razvoj je neravnomeran, i to se može prevazići stimulisanjem saradnje između Rumunije i Srbije. Projekat ima kao cilj stvaranje jedne platforme, zajedničke baze podataka koja će obuhvatiti MSP-ove, institucije za poslovnu podršku, ustanove i asocijacije koje rade na unapređenju saradnje. Platforma predviđa uspostavljanje virtuelne izložbe sa firmama iz Rumunije i Srbije sa kvalitetnim regionalnim proizvodima.     

Ciljna grupa se sastoji uglavnom od malih i srednjih preduzeća iz Županije Timiš (Rumunija) i okruga Severnog, Srednjeg i Južnog Banata (Srbija), potencijalnih kupaca regionalnih proizvoda/usluga, a takođe predstavnika medija u pograničnom regionu. Izborom ove ciljne grupe želi se postići promena u načinu razmišljanja o kupovini proizvoda uvoznog porekla, naspram kupovine regionalnih proizvoda, specifičnih  samo u Banatu. Izbor lokalnih medija u ciljnu grupu je iz razloga što se želi postići promovisanje rezultata projekta i obezbediti održivost projekta.

 

     Projekat ima sledeće glavne aktivnosti:

     1. Organizovanje u Temišvaru konferencije za promociju brenda "Made in Banat" sa učešćem predstavnika malih i srednjih preduzeća zainteresovanih za učešće u projektu, učešćem medija iz podgraničnog regiona i predstavnika lokalnih samouprava koje mogu da doprinesu uspešnoj realizaciji projekta. 

     2. Razrada procedura za odobravanje brenda "Made in Banata": principa i kriterijuma za  mala i srednja preduzeća koja proizvode proizvode i usluge specifične regionu. Osnovni kriterijumi u postupku su tesno povezani sa konkurentnošću: treba uzeti u obzir nove tehnologije, ljudske resurse, upravljanje mendžmentom, efikasnija proizvodnja, ekološke tehnologije, upravljanje otpadom i sl.. Radna grupa za izradu procedura za dobijanje brenda "Made in Banat" je sastavljena od stručnjaka i predstavnika različitih institucija u Rumuniji i Srbiji, koji će razrađivati metod evaluacije i rada. Posle definisanih kriterijuma biće izabrano 5 kompanija iz Rumunije i 6 kompanija iz Srbije koje će  dobiti žig " Made in Banat ".

     3. Stvaranje mreže prekogranične ekonomske saradnje počevši sa preduzećima koja će biti izabrana da nose brend, partneri na projektu, organizacije koje su predstavljene kroz učešće eksperata, nevladinih organizacija, istraživački instituti i druge organizacije zainteresovane za podršku razvoja ekonomske konkurentnosti regiona. 

     4. Postizanje zajedničke prekogranične baze podataka i web strane projekta, uključujući organizacije i članove mreže prekogranične saradnje koja može da podrži razvoj malih i srednjih preduzeća. 

     5. Organizovanje 10 radionica (5 u Rumuniji i 5 u Srbiji) sa temama kao što su: nove tehnologije, ljudski resursi, efikasnost proizvodnje, inovacije, uz zajedničko učešće firmi u pograničnom regionu. U okviru svake radionice će se predstaviti brend "Made in Banat" i važnost regionalnog identiteta u rastu ekonomske konkurentnosti u graničnoj oblasti .

     6. Organizovanje prekograničnih poslovnih dogadjaja – sajamskim programom u Pančevu i Zrenjaninu,  na kojima će učestvovati oko 40 izlagača od kojih 10 preduzeća će biti  iz Rumunije.

     7.  Organizovanje virtuelne izložbe gde će biti promovisani lokalni i regionalni proizvodi.

     8. Organizovanje u Temišvaru završne konferencije, čiji će cilj biti prezentacija konačnih rezultata i osiguranje održivosti projekta.

komora-footer

Newsletter

Baneri

msp pokretač razvoja regionalogo banat    Made in banat