početna nazad sadržaj 
mogucnosti lokacije

 

Lokacije za greenfield investicije

Greenfield 1: „ Zona uz Dunav, južno u odnosu na kompleks Petrohemije “

Površina 217 ha 12 ari 75m²

Planski osnov: Generalni urbanistički plan

Vlasništvo: grad Pančevo

Namena: osnivanje eko-industrijske zone (predlog)

Stanje: infrastrukturno neopremljen

 U fazi donošenja je odluka o izradi plana detaljne regulacije lokacije „Greenfield 1“ eko-industrijska zona južno od Petrohemije Pančevo.

Predmetnim programom JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ je sačinila Program detaljne regulacije, kojom je predviđeno da se uz maksimalno aktiviranje i iskorišćenje geostrateškog položaja Pančeva da novi privredni i investicioni podsticaj za novi privredni i industrijski razvoj grada, omogući dislociranje pojedinih privrednih subjekata iz centralnih zona Pančeva, poboljša kvalitet sadržaja, korišćenja i identiteta celokupnog prostora i racionalno korišćenje resursa, maksimalno očuvanje životne sredine, tj.razvijaju one privredne grane i industrije čija tehnologija ne utiče negativno na životnu sredinu, uz afirmisanje ekološki, ekonomski opravdanih i tržišno orijentisanih oblika organizovanja preduzeća, uz obezbeđenje uslova za faznu realizaciju, prilagođavanje uslovima tržišta i fleksibilnost rešenja.

 Greenfield 2: „Zona između naselja Topola i Luke Dunav“

Površina: 75 ha 36a 50m²

Opis lokacije: Lokacija se nalazi u prostoru „Mali rit“ u južnom delu grada Pančeva, odnosno ispod magistralnog puta M1.9. (Pančevo-Beograd) odnosno ispod „Petrolplasta“ i planirane saobraćajnice, a graniči se sa industrijskom prugom HIP“Azotara“, sa južne strane Azotarinim plovnim kanalom.

Planski osnov: Generalni urbanistički plan

Vlasništvo: grad Pančevo

Namena: izgradnja novih industrijskih sadržaja

Stanje: Infrastrukturno neopremljeno

 U fazi donošenja je odluka o izradi plana detaljne regulacije lokacije „Greenfield 2“ eko-industrijski kompleks (zona između naselja Topola i „Luke Dunav“). 

Predmetnim programom JP „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ je sačinila Program detaljne regulacije, kojom je predviđeno za izgradnju novih industrijskih sadržaja u ovom delu gradske teritorije na neizgrađenom gradskom građevinskom zemljištu.

 „Zona najjužnije granice Generalnog plana uz Dunav“

Okvirna površina 90 ha

Opis lokacije: Udaljenost od grada 7km, luke 3000m, 4km od magistralnog puta i železnice, 44km od međunarodnog aerodroma

Planski osnov: Generalni urbanistički plan

Vlasništvo: grad Pančevo

Namena: Zona poljoprivredno-prerađivačkih  delatnosti, skladištenja i sportsko-rekreativnih sadržaja (predlog)

Stanje: Infrastrukturno neopremljeno (nema pristupne saobraćajnice, struju, vodovod, kanalizaciju gasovod).

 „Zona Kudeljarski nasip“

Okvirna površina: 4,6 ha

Opis lokacije: Nalazi se na međunarodnom putu za Rumuniju. Udaljenost od centra grada je 4km, od magistralnog puta 50m, od železničke stanice 1km, od luke 5000m.

Planski osnov: Generalni urbanistički plan

Vlasništvo: grad Pančevo

Namena: Zona proizvodnih delatnosti koja uključuje parcele namenjene privredi

Stanje: Infrastrukturno delimično opremljeno (ima vodovod, nema dovod struje, kanalizaciju, gasovod).

Planovi za budućnost

Velike mogućnosti za brownfield investicije
Nove lokacije za greenfield investicije
Organizovanje preduzeća na bazi udruživanja ( klaster )
Izgradnja novog mosta (obilaznica oko Beograda) Pančevo – Starčevo - Beograd
Strateški pravci naftovoda i gasovoda (Konstanca - Pančevo)

početna ] nazad ]

Pošaljite e-mail na  rpkpancevo@komora.net sa pitanjima i komentarima o ovoj prezentaciji.
Copyright © 2009 Regionalna privredna komora Pancevo
Last modified: 10/02/09