Izaberite jezik englishserbian

top-banner

Petak, 18. Oktobar 2019

Regionalna privredna komora Pančevo

 

Regionalna privredna komora Pančevo je samostalna, stručno poslovna asocijacija preduzeća, banaka i drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju privrednu delatnost na područjima opština: Pančevo, Vršac, Plandište, Kovin, Kovačica, Bela Crkva, Alibunar i Opovo, koja preko granskih udruženja i centara, Skupštine i Upravnog odbora, zastupa interese svojih članica.

Regionalna privredna komora ostvaruje svoju funkciju na osnovu Zakona o privrednim komorama, kao i Zakona o izmenama i dopunama o privrednim komorama, samostalno i u okviru jedinstvenog komorskog sistema, na osnovama uređenim Sporazumom o međukomorskoj saradnji i na osnovu Statuta Komore.

Ona je interesna asocijacija privrednih subjekata, mesto njihovog okupljanja i usklađivanja interesa, utvrđivanja zajedničkih stavova, razmene iskustava i uspostavljanja poslovnih veza kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Komora prati i analizira privredne tokove, procenjuje uslove privređivanja, utiče na donošenje mera ekonomske politike, prati njihove efekte, predlaže eventualne korekcije. Komora pruža stručnu pomoć svojim članicama u rešavanju konkretnih problema, vrši afirmaciju i promociju njihovih proizvodnih programa putem sajmova i izložbi, kako u zemlji tako i u inostranstvu, povezivanjem privrednika sa inostranim parnerima kroz kontakte sa inostranim komorama, predstavništvima i ambasadama.

Prepoznavajući sve značajniju ulogu koju komorski sistem dobija u procesu tranzicije društvenog i privrednog sistema zemlje, RPK Pančevo čini stalne napore u pravcu sopstvene transformacije kako bi njeno funkcionisanje bilo primereno funkcionisanju komora u zemljama tržišnih privreda.

U svom radu Komora ostvaruje usku saradnju sa Privrednom komorom Srbije, Privrednom komorom Vojvodine  i drugim regionalnim komorama, republičkim i pokrajinskim institucijama, predstavnicima inostranih komora u zemlji, naučnoistraživačkim institucijama i fakultetima, Okrugom i lokalnim samoupravama.


Sprovođenje aktivnosti Komore i funkcionisanje komorskog sistema omogućava svojim radom Stručna služba Komore.

 

Delatnost Komore se finansira iz članarine koju plaćaju privredni subjekti sa područja Južnog Banata.

Način naplate i kontrole članarine je regulisan Pravilnikom o načinu kontrole i naplate članarine Regionalne privredne komore Pančevo, dok se evidencija vodi u Registru članova RPK Pančevo. Vođenje i sadržaj Registra članova utvrđeno je Pravilnikom o vođenju registra članova Regionalne privredne komore Pančevo.

* Zakon o privrednim komorama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) (Ovaj zakon stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja – januar 2016.u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba čl. 10. i 33. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. januara 2017. godine.)

Newsletter

Baneri

msp pokretač razvoja regionalogo banat    Made in banat