Izaberite jezik englishserbian

top-banner

Ponedeljak, 6. April 2020

Geografski podaci

 

RELJEF I KLIMA

 

Južnobanatski region je ravničarski kraj sa aluvijalnim ravnima i lesnim zaravnima. Sva uzvišenja na regionu su obranci Karpata, a tu su i  poznate Vršačke planine, sa Guduričkim vrhom od 641 m nadmorske visine, koji i sa ovom visinom čini Vršačke planine najvišim  planinskim delom Vovjodine.

Deliblatska pescaraPravi dar prirode regiona je nadaleko čuvena Deliblatska peščara, do pre dvesta godina pustinja usred Evrope. Nalazi se u jugoistočnom delu Banata, u dužini od 35 km, prosečnom širinom od 15 km, tako da površina peščare iznosi oko 350 km 2. S mnogobrojim dinama i uvalama, bujnom vegetacijom, pašnjacima, vinogradima Deliblatska peščara pruža izuzetne  turističke mogućnosti i pravi je raj za strastvene lovce. Tu je i poznata Belocrkvanska kotlina na čijim uzdignućima postoje idealni uslovi za gajenje vinove loze i raznih vrsta voća, najviše kruška i jabuka.

Klima je umerenokontinentalna, s dugim i snegovitim zimama a toplim i žarkim letima. Najtopliji je mesec je juli s prosečnom temperaturom preko 22 stepena, dok je najhladniji januar sa srednjom temperaturom oko 1 stepena. Region ima najmanje količina padavina u zemlji, oko 650 mm, što je dvostruko manje od proseka u Srbiji. Specifičnost regiona je i čuvena košava, koja se pojavljuje u rano proleće i kasno u jesen.

 


VODE I ZEMLJIŠTA


Južnobanatskom ravnicom teku reke Dunav, Tamiš, Nadel, Begej, Brzava, Rojga, Moravica, Karaš i Nera. Osim reka regionom protiče i poznati Kanal Dunav – Tisa – Dunav (veštački vodotok).
Tamis

Svojom turističkom atraktivnošću i izraženom sportsko-rekreativnom funkcijom posebno se ističu Belocrkvanska jezera i Vršačko jezero.
Belocrkvanska jezera se često nazivaju «biserima Banata», zbog velike providnosti i specifičnosti boje njihove vode.Nalaze se u neprosrednoj blizini grada Bele Crkva, po kome su i dobila ime.

3         4

U Južnobanatskom regiona je zastupljen černozem ili livadska crnica /56%/, čije osobine omogućavaju postizanje optimalnih prinosa, hidromorfoloskog zemljišta ima oko jedne četvrtine i zaslanjenog zemljišta oko 10%.
Poljoprivredna površina  na regionu obuhvata 340.104 ha (društvena i individualna gazdinstva).

 


FLORA I FAUNA

Biljni i životinjski svet Južnobanatskog regiona je izuzetno raznolik i njegovo bogatstvo je najizraženije u području Deliblatske peščare, koja ima status specijalnog prirodnog rezevata.
Ukupna šumska površina regiona je 22.715 ha, gde preovlađuj bagremovi, borovi ,topola i breza.Prisutne su i žbunaste vrste (kleka, glog) kao i brojne zeljaste vrste (banatski božur, pančićev pelen, stepski boćur, smilje, kovilje...)
Region je bogat i životinjskim vrstama, pa je ovo područje izuzetno dobro za lov na jelene, srne, divlje svinje, zečeve, licise. Takođe, fauna riba je izuzetno bogata  (štuka, šaran, som, grgeč ...)


5   6    7

8            9           10


STANOVNIŠTVO

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2014. godine, Južni Banat ima 293.730 stanovnika, što čini 15,4% od ukupnog broja stanovnika u Vojvodini. Opština Pančevo ima najveći broj stanovnika, 122.492, a najmanji opština Opovo 10.247. Gustina naseljenosti je različita, sa prosekom od 72 stanovnika na km2. Najmanja naseljenost je u opštini Plandište, a najveća u opštini Pančevo .
Tokom vekova na teritoriji Južnog Banata smenjivali su se razni narodi. Na celoj teritoriji Vojvodine, pa i u Južnom Banatu, bila su stalna i naročito izražena migraciona kretanja. Naročito su masovna bila kretanja Srba sa Kosova, pomoravlja i dinarskih krajeva, krajem 14. i početkom 15. veka, posle turskih osvajanja, i njihovo naseljavanje u južnim delovimja Vojvodine, posebno u Južnom Banatu. Krajem 17. i tokom 18. i 19. veka naseljavanje Srba se nastavlja uz plansko koloniziranje Nemaca i naseljavanje Mađara, Slovaka, Rusina, Rumuna i drugih naroda. Sve je to doprinelo da do tada srpsko područje poprimi etničko šarenilo koje se održalo i do današnjih dana. Migraciona kretanja se nastavljaju i u 20. veku, usled ekonomskih razloga i posledica I i II svetskog rata. Posle II svetskog rata iselio se najveći broj Nemaca, nešto Jevreja, Mađara, Čeha i Slovaka, a na njihove posede naseljene su porodice iz planinskih i ratom opustošenih krajeva naše zemlje. Migraciona kretanja i dalje traju što je dokaz da je ovo područje interesantno i privlačno za sve pripadnike naroda i narodnosti bez obzira na njihovo etničko, versko ili jezičko obeležje.

Danas Južni Banat ima vrlo raznovrstan etnički sastav stanovništva. Prema popisu iz 2012. godine bilo je: Srba 208.462 ili 70,28% od ukupnog broja stanovnika, Rumuna 18.018 ( 6,89% ), Mađara 13.194 ( 4,84% ), Slovaka 13.777 ( 4,95% ), Makedonaca 6.548 ( 2,43% ), Roma 8.026 ( 3,24% ), neopredeljeni 6.207 ( 2,08% ), Jugoslovena 1.187 ( 1,81% ), nepoznato 5.413 ( 1,72% ), Osim ovih brojnijih pripadnika naroda i narodnosti ima, u manjem broju, i Čeha, Hrvata, Rusina, Crnogoraca, Albanaca, Bugara, Muslimana, Nemaca, Slovenaca i drugih.

Newsletter

Baneri

msp pokretač razvoja regionalogo banat    Made in banat