Izaberite jezik englishserbian

top-banner

Subota, 26. Maj 2018

Aktivnosti PKS-a u oblasti zakonodavstva

Privredna komora Srbije - Regionalna privredna komora Pančevo obaveštava svoje članice u cilјu potpunog informisanja o preduzetim aktivnostima Privredne komore Srbije u oblasti zakonodavstva. U prilogu se nalazi Informaciju o aktivnostima PKS, kada su u pitanju Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, kao i konačnu verziju Nacrta Pravilnika i evedencije.

S obzirom da je Privredna komora Srbije po zahtevu svojih članica inicirala odloženo dejstvo važećeg Pravilnika i izradu novog Pravilnika i pr‚ateće evidencije, Informacija se odnosi na sveobuhvatan prikaz ovih aktivnosti i predloge privrede prihvaćene u konačnoj verziji Nacrta Pravilnika.

- Informacija o aktivnostima Privredne komore Srbije
- Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije PDV i o obliku i sadržini preglede obračuna PDV
- Pregled obračuna PDV

Newsletter

Baneri

msp pokretač razvoja regionalogo banat    Made in banat