Izaberite jezik englishserbian

top-banner

Subota, 26. Maj 2018

Održan inicijativni sastanak za formiranje sekcije za arhitektonsku delatnost Regionalne privredne komore Južnobanatskog upravnog okruga

U Regionalnoj privrednoj komori Južnobanatskog upravnog okruga dana 30.08.2017.godine, održan je inicijativni sastanak za formiranje sekcije za arhitektonsku delatnost. Na sastanku su učestvovala preduzeća koja se bave arhitektonskom delatnošću na područja okruga.Cilј sastanka privrednika sa predstavnicima komore, odnosio se na pokretanje inicijative za formiranju sekcije za arhitektonsku delatnost. Na sastanku je učestvovao gospodin Dragan Bosilј, VD Direktora komore, koji je informisao prisutne o aktivnostima PK Srbije i RPK Južnobanatskog upravnog okruga i načinu organizovanja strukovnih udruženja u okviru komore. U tom smislu obrazložena je inicijativa za formiranje sekcije za arhitektonsku delatnost i predloženo je da privrednici iznesu svoje mišlјenje i iskažu da li postoji interes za formiranje ovog strukovnog tela.

Uzimajući učešće u diskusiji, prisutni predstavnici preduzeća ocenili su da postoji opravdanost za formiranjem i delovanjem sekcije za arhitektonsku delatnost, u cilјu povezivanja i okuplјanja privrednih subjekata regiona i njihovom uklјučivanju u analizu stanja u oblasti arhitektonske delatnosti i građevinske industrije, razmatranje zakonske regulative i podzakonskih akata, kao i organizovanje tematskih stručnih skupova ( savetovanja,prezentacije,obuke,seminari). Ovom prilikom razgovaralo se i o aktuelnoj problematici sa kojom se preduzeća susreću u svom poslovanju, kao i o mogućnostima da se u okviru komorskog sistema pokrenu aktivnosti koje bi pomogle da se brže realizaciju planirane i započete investicije i obezbedi pogodi poslovni ambijenta u građevinarstvu.
Zaključeno je da se podrži inicijativa za formiranje sekcije za arhitektonsku delatnost pri RPK Južnobanatskog upravnog okruga i da se o tome obavesti Udruženje za građevinarstvo,IGM i stambenu privredu PK Srbije u cilju donošenja odluke o obrazovanju sekcije.

Newsletter

Baneri

msp pokretač razvoja regionalogo banat    Made in banat