Izaberite jezik englishserbian

top-banner

Utorak, 25. Septembar 2018

U PKS - RPK Južnobanatskog upravnog okruga održan je sastanak na temu „Državna pomoć – Aktuelni programi podrške MMSPP“

Privredna komora Srbije, Centar za privredna pitanja i Regionalna privredna komora Južnobanatskog upravnog okruga u saradnji sa sa Fondom za razvoj RS i Razvojnom agencijom Srbije, organizovali su skup na temu:"Državna pomoć – Aktuelni programi podrške MMSPP". Cilj održanog skupa bilo je informisanje predstavnika mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika o državnoj pomoći i merama podrške - aktuelnim programima namenjenim MMSPP sektoru do kraja 2017.godine, kao i planovima za 2018.godinu.

G-đa mr Slobodanka Džinović-Kojić, samostalni savetnik u Centru za privredna pitanja PKS u svom izlaganju i prezentaciji upoznala je prisutne sa zakonskom regulativom u oblasti državne pomoći sa posebnim osvrtom na de minimis državnu pomoć. Tom prilikom je navela primere bespovratne državne pomoći namenjene MMSPP koji se mogu ostvariti učešćem na javnim pozivima za realizaciju programa Ministarstva privrede koji se realizuju preko Fonda za razvoj RS i Razvojne agencije Srbije. Imajući u vidu da je kraj trećeg kvartala 2017. godine ukazala je na neohodnost pripreme predstavnika MMSPP sektora za učešće na javnim pozivima koji će biti objavljeni početkom 2018. i pozvala prisutne da se obrate PKS kako za informacije tako i za bilo koji vid neophodne pomoći prilikom pripreme potrebne dokumentacije u cilju konkurisanja.
Takođe, upoznala je prisutne privrednike sa Programom podsticaja razvoja preduzetništva kroz finasijsku podršku za početnike u poslovanju (Start-Up krediti) i ukazala na povoljnije uslove za konkurisanje, prema odluci Vlade Republike Srbije od 7. septembra 2017.godine, kada je u pitanju Program podsticaja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte.
G-din Igor Novaković, predstavnik Razvojne agencije Srbije predstavio je programe podrške namenjenih mikro, malim, srednjim preduzećima i preduzetnicima.. Programi su namenjeni za započinjanje poslovanja, unapređenje konkurentnosti, unapređenje ekonomskog razvoja, inovacije, nastup na stranim tržištima i promociju izvoza.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, g-din Đorđe Lukač - Filijala Pančevo,u svom izlaganju ukazao je na javne pozive za koje još uvek ima sredstava i pozvao je poslodavce koji imaju nameru da konkurišu za podsticajna sredstva da se za pomoć obrate NSZ Filijali Pančevo.
Na stručnom skupu iskazano je veliko interesovanje predstavnika MMSPP za državnu pomoć - bespovratna sredstava u cilju otvaranja novih privrednih društava, poboljšanja konkurentnosti postojećih privrednih društava i novog zapošljavanja, što je izazvalo diskusiju učesnika skupa i postavljanje brojnih pitanja.

 

Newsletter

Baneri

msp pokretač razvoja regionalogo banat    Made in banat