Izaberite jezik englishserbian

top-banner

Nedelja, 20. Januar 2019

Održana konstitutivna sednica Odbora sektora poljoprivrede RPK u Pančevu

Dana 17. aprila 2018.godine, na osnovu člana 8. Odluke o obrazovanju odbora Regionalnih privrednih komora  koju je doneo Upravni odbor Privredne komore Srbije, održana je prva  konstitutivna sednica  Odbora sektora polјoprivrede  Regionalne privredne komore Južnobanatskog upravnog okruga. Na dnevnom  redu je bila verifikacija mandata članova Odbora, a potom i usvajanje poslovnika o radu Odbora. Nakon toga se pristupilo izboru predsednika Odbora gde je jednoglasno izabran Goran Radić, direktor AD“Stari Tamiš“ iz Pančeva koji posluje u okviru kompanije „ALMEX“. Za zamenika predsednika je izabran Dejan Stanojkovski, direktor DOO „Alpis“ iz Kovina.

 
Sednica poljoprivrede
 

Potom je na redu bila Informacija o privrednim kretanjima regiona, koju je pripremila stručna služba, a koju su članovi Odbora dobili u materijalu za ovu sednicu, kao i informacija o podsticajima u poljoprivredi. Pod tekućim pitanjima se razgovaralo o načinu rada Odbora, i dogovoreno je da svi članovi dostave predloge o potencijalnim temama za naredne sednice. Takođe je dogovoreno da se sednice organizuju i van Komore, tj. da članovi Odbora budu domaćini tih sednica. Učešće u diskusiji oko mogućih aktivnosti su uzeli skoro svi prisutni članovi Odbora.

Potom se prisutnima obratio Marko Ćulibrk, direktor Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Južnobanatskog upravnog okruga. Govorio je o aktivnostima u ovoj godini, ali istovremeno je govorio i o planiranim aktivnostima koje vidi kao delokrug rada Odbora.

Članovi Odbora sektora poljoprivrede su:
1. Goran Radić; AD„Stari Tamiš“, Pančevo
2. Mihajlo Ković ; DOO „ Lokve“ Lokve
3. Vlatko Zlatković, AD „Hajdučica“ Hajdučica
4. Goran Zabrkić; PIK „Južni Banat“ DOO , Bela Crkva
5. Marko Škrbić, Industrija skroba „Jabuka“ d.o.o. Pančevo
6. Pavle Malušević, D.O.O.„Šanž Co“, Vlajkovac
7. Nada Crevar, AD Ratar, Pančevo
8. Borko Jovanovski, Gric produkt doo, Jabuka
9. Denuc Čoloka „Žitobanat“ D.O.O. Vršac
10. Katarina Tasković Dragan, DOO „Živinoprodukt“ Pančevo
11. Vladan Đurković, Veterinarski specijalistički institut, Pančevo
12. Dejan Stanojkovski, Alpis DOO, Kovin
13. Milorad Babić, „Eko furnir“, D.O.O. Kovin
14. Siniša Fimić, „PANPACKING“ DOO Pančevo
15. Teša Marković, DOO „TMB DIAMOND“ Pančevo

Newsletter

Baneri

msp pokretač razvoja regionalogo banat    Made in banat