Privredni barometar

  • Štampa

Informacije sadržane u "Privrednom barometru" obezbeđuju čitaocu uvid u aktuelna makroekonomska i privredna kretanja u oblasti spoljnotrgovinske razmene, sprovođenja procesa privatizacije, kretanja cena, industrijske proizvodnje, zaposlenosti i zarada.

One su u funkciji stalnog i blagovremenog informisanja privredne i šire javnosti, kao važna podloga za formulisanje celovite i efikasne razvojne politike. Najčešće su koncipirane kao osvrt na kretanje ekonomskih indikatora privrede Južnog Banata, uz sagledavanje ekonomskog razvoja Srbije i Vojvodine i markiranje ključnih problema koji se odvijaju na srpskom i inostranom tržištu.