Održana 7. sednica Parlamenta privrednika

  • Štampa

U skladu sa planiranim aktivnostima 27. marta 2019.godine je održana, prva u ovoj godini, 7.sednica Parlamenta privrednika Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Južnobanatskog upravnog okruga. Sednica je održana po unapred utvrđenom dnevnom redu, od usvajanja zapisnika sa 6. sednice Parlamenta privrednika, nakon čega je usledilo obraćanje državnog sekretara Ministarstva privrede, Branimira Stojanovića.

Zatim je bila informacija o privrednim kretanjima u Južnobanatskom upravnom okrugu, Izveštaja o radu PKS - RPK Južnobanatskog upravnog okruga za 2018. godinu, a nakon toga su usledile prezentacije raspoloživih konkursa i otvorenih poziva, Fonda za razvoj RS i Razvojne agencije Srbije i za kraj je ostavljena diskusija.

IMG 20190327 135439

Sednicom je predsedavao direktor RPK Pančevo, dr Marko Ćulibrk, do izbora novog predsednika Parlamenta privrednika koji se planira na narednoj sednici. Usvojen je predloženi dnevni red, kao i zapisnik sa prethodne sednice i to jednoglasno. Potom je usledilo obraćanje državnog sekretara Ministarstva privrede, Branimira Stojanovića. Govorio je o svim problemima s kojima se u ovom trenutku susreću privrednici, osvrnuvši se na takse koje je uvela tzv. Republika Kosovo za robu proizvedenu u Srbiji, govorio je o tome da se u kontinuitetu radi na poboljšanju uslova za naše privrednike i o unapređenju privrednog ambijenta. Ministarstvo privrede želi da izjednači pozicije domaćih privrednika- investitora sa stranim investitorima. Posetama regionalnim komorama omogućuju da se čuje mišljenje i stav privrednika, kao i da se čuju sugestije i teškoće sa kojima se sureću privrednici.
Nakon toga je usledila Informacija o privrednim kretanjima regiona, koju je pripremila stručna služba, a koju su članovi Parlamenta privrednika dobili u materijalu za ovu sednicu. Informaciju je prisutnima predstavio Černoh Zoran kordinator za poljoprivredu RPK Pančevo.
Potom se prisutnima obratio dr Marko Ćulibrk, direktor Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Južnobanatskog upravnog okruga. Govorio je o rezultatima rada u prethodnoj 2018 godinu po segmentima kako je u samom izveštaju. Poseban akcenat u svom izlaganju je stavio na aktivnostima koje se realizuju, istakavaši posete privrednim subjektima u kojima se otvoreno razgovara o problemima sa kojima se susreću privrednici, kao i o skupovima koje je RPK Pančevo organizovala za potrebe privrednika u vidu tematskim skupova, prezentacija, edukacija, okruglih stolova. Posebno se osvrnuo na rad organa komore i konstituisane Odbore i sekcije u RPK Pančevo. Posebno mesto u izlaganju je bilo za aktivnosti po pitanju dualnog obrazovanja, kako i aktivnosti na realizaciji projekta EU „Eco Tamiš- novi turistički proizvod“. Izveštaj o radu je jednoglasno usvojen od članova Parlamenta privrednika.

Nakon toga su usledile prezentacija raspoloživih poziva Fonda za razvoj , koji je predstavio Milan Ljušić, potom i prezentacija Razvojne agencije Srbije koju je predstavio Miloš Đekić. Potom je pod tačkom razno, jedan broj privrednika izrazio svoje mišljenje o stanju u privredi, problemima sa kojima se susreću prilikom izvoza svojih proizvoda, sertifikovanje proizvoda, odlivom kvalitetne radne snage i lošom ponudom za novozapošljavanje kada je u pitanju kvalifikaciona struktura a posebno posedovanje nekog iskustva.

IMG 20190327 134712